Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
Dzień Otwarty dla Rodziców
Uprzejmie informujemy, iż Dzień Otwarty dla Rodziców odbędzie się 11 grudnia 2018. Nauczyciele uczący, wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny są do dyspozycji Rodziców w godz. 15- 16. Serdecznie zapraszamy.

UWAGA UCZNIOWIE!
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik
Odwiedziny: 842
Odsłony: 4632
Dzisiaj: 1
Wczoraj: 0
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 73 (07-02-2016)

Egzaminy zawodoweKomunikat dyrektora CKE z 17 maja 2019 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Komunikat dyrektora CKE z 17 maja 2019 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - część pisemna 18 czerwca 2019 roku

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

Zgłaszanie zdających do egzaminu

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2018/2019


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2019 roku.


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2019 roku.


EGZAMINY ZAWODOWE:
1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła egzaminu 2012 r.)
Informatory technikum:
Technik budownictwa
Technik ekonomista
Technik elektryk
Technik handlowiec
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik pojazdów samochodowych
Technik organizacji reklamy
Technik logistyk

Informatory ZSZ:
Ślusarz
Kucharz
Mechanik pojazdów samochdowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła egzaminu 2017 r.)
Informatory technikum:
Informatory egzaminy zawodowe - formuła 2017

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl