Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
mLegitymacja szkolna
Regulamin udostępniania mLegitymacji szkolnej ...więcej
Wniosek ...pobierz

Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
w dniu 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W imieniu organizatorów obchodów tego dnia w ZST w Lipnie uprzejmie przypominam Państwu Wychowawcom, że każdy uczeń, który w piątek - 1 kwietnia - zaakcentuje obchody tego dnia w szkole przez założenie niebieskiego ubrania lub elementu ubrania, otrzyma 5 punktów dodatnich ze sprawowania.
Elżbieta Drzewiecka.

Koronawirus
szczepienia i ważne informacje... więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

Egzaminy zawodoweEgzaminy zawodowe

Informatory o egzaminie zawodowym - formuła 2019
Technik ekonomista
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik mechatronik
Technik pojazdów samochodowych

Kucharz
Sprzedawca
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

...więcej


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2022 ...więcej
Materiały i przybory pomocnicze ...więcej

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2021 więcej

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
sesja 2 – lato /czerwiec- lipiec/ 2021 r. więcej

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 roku egzaminów. więcej

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. więcej

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. więcej

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2021 roku Formuła 2019. więcej

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2021 roku Formuła 2019. więcej

Przygotowała: mgr Iwona Stańczyk - wicedyrektor

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl