Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
Koronawirus
informacje i zalecenia więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

Prezentacja zawodów


Technik spedytor

Zawody budowlane w ZST Lipno


Prezentacja zawodu technik informatyk przygotowana przez uczniów ZST


Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZST w Lipnie


Prezentacja zawodu mechanik pojazdów samochodowych


Prezentacja zawodu technik elektrykSmacznie i zdrowo. Prezentuje dział gastronomii CKP.


Prezentacja zawodu technik elektryk przygotowana przez uczniów ZST


Prezentacja zawodu technik ekonomista


Prezentacja zawodu technik ekonomista przygotowana przez uczniów ZSTPrezentacja szkoły przygotowana przez: mgr Elżbietę Drzewiecką, mgr Elżbietę ZwolińskąLipdub Zespołu Szkół Technicznych w LipnieStudniówka 2013, ZST w Lipnie

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl