Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
mLegitymacja szkolna
Regulamin udostępniania mLegitymacji szkolnej ...więcej
Wniosek ...pobierz

Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
w dniu 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W imieniu organizatorów obchodów tego dnia w ZST w Lipnie uprzejmie przypominam Państwu Wychowawcom, że każdy uczeń, który w piątek - 1 kwietnia - zaakcentuje obchody tego dnia w szkole przez założenie niebieskiego ubrania lub elementu ubrania, otrzyma 5 punktów dodatnich ze sprawowania.
Elżbieta Drzewiecka.

Koronawirus
szczepienia i ważne informacje... więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

Wykaz podręcznikówUwaga uczniowie klas pierwszych !!!
Podręczniki wydawnictwa Nowa Era dla klas pierwszych posiadają dopisek Nowa Edycja,
chodzi o przedmioty:
Język niemiecki, Fizyka, Informatyka i Edukacja dla bezpieczeństwa.

Wykaz podręczników (technikum czteroletnie) na rok szkolny 2022-2023

 • Wykaz podręczników dla klasy IV technikum (4-lata)


 • Wykaz podręczników (technikum pięcioletnie) na rok szkolny 2022-2023
 • Wykaz podręczników dla klasy I technikum (5-lat)
 • Wykaz podręczników dla klasy II technikum (5-lat)
 • Wykaz podręczników dla klasy III technikum (5-lat)
 • Wykaz podręczników dla klasy IV technikum (5-lat)


 • Wykaz podręczników do Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2022-2023
 • Branżowa Szkoła I stopnia klasa pierwsza
 • Branżowa Szkoła I stopnia klasa druga
 • Branżowa Szkoła I stopnia klasa trzecia
 • Przedmioty zawodowe - technikum 2022-23
 • Technik ekonomista
 • Technik spedytor
 • Technik logistyk
 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik programista
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik żywienia


 • Przedmioty zawodowe - branżowa szkoła I stopnia 2020-21
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter robót wykończeniowych w budownictwie
 • Sprzedawca • ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl