Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
Koronawirus
informacje i zalecenia więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZST

Samorząd uczniowski:


WOŚP w ZST Lipno
Zespół Szkół Technicznych również włączył się w coroczną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało się zebrać kwotę 214 złotych i 55 gorszy.

Uprzejmie informujemy, że dnia 21-09-2020 roku, odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy wszystkim za aktywną postawę w wyborze swoich przedstawicieli. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania. Całą społeczność ZST zachęcamy do aktywnego udziału w życiu szkoły.Czekamy na Wasze propozycje!

Natalia Chojnicka – kl. III TŻE przewodnicząca SU
Sylwester Rogalski - kl. III TL zastępca przewodniczącej SU

Członkowie Zarządu SU:
Klaudia Kopczyńska – kl. III TŻE,
Radosław Drozdowski – kl. III TL,
Kewin Nowacki – kl. II TML,

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl

Rada Rodziców. Numer rachunku bankowego: 88 9542 0008 2001 0002 1887 0001