Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
Dzień Otwarty dla Rodziców
Uprzejmie informujemy, iż Dzień Otwarty dla Rodziców odbędzie się 11 grudnia 2018. Nauczyciele uczący, wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny są do dyspozycji Rodziców w godz. 15- 16. Serdecznie zapraszamy.

UWAGA UCZNIOWIE!
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik
Odwiedziny: 842
Odsłony: 4632
Dzisiaj: 1
Wczoraj: 0
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 73 (07-02-2016)

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZST

Samorząd uczniowski:
Uprzejmie informujemy, że dnia 20-09-2018 roku, odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy wszystkim za aktywną postawę w wyborze swoich przedstawicieli. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania. Całą społeczność ZST zachęcamy do aktywnego udziału w życiu szkoły.Czekamy na Wasze propozycje!

Martyna Tomczak – kl. III TŻ przewodnicząca SU
Paweł Kownacki - kl. II ML zastępca przewodniczącej SU

Członkowie Zarządu SU:
Natalia Chojnicka – kl. I TŻE,
Anita Jankowska – kl. I TŻE,
Iwona Dziurlikowska – kl. II TML,
Karolina Pipczyńska – kl. III OK,
Zarząd SU działa pod kierunkiem opiekunów. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. W roku szkolnym 2018/2019 młodzież zadecydowała, iż opiekunami SU będą: mgr Małgorzata Spisz, mgr Ewa Grabowska i mgr Rafał Ofmański.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018-19
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl

Rada Rodziców. Numer rachunku bankowego: 88 9542 0008 2001 0002 1887 0001