Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
mLegitymacja szkolna
Regulamin udostępniania mLegitymacji szkolnej ...więcej
Wniosek ...pobierz

Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
w dniu 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W imieniu organizatorów obchodów tego dnia w ZST w Lipnie uprzejmie przypominam Państwu Wychowawcom, że każdy uczeń, który w piątek - 1 kwietnia - zaakcentuje obchody tego dnia w szkole przez założenie niebieskiego ubrania lub elementu ubrania, otrzyma 5 punktów dodatnich ze sprawowania.
Elżbieta Drzewiecka.

Koronawirus
szczepienia i ważne informacje... więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZST

Samorząd Uczniowski ZST w Lipnie w roku szkolnym 2022/2023


W dniu 15 września br. społeczność szkolna wyłoniła w drodze głosowania swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.
W skład Samorządu Uczniowskiego ZST w Lipnie w roku szkolnym 2022/2023 wchodzą:
- Katarzyna Jobczyńska – kl. IV PŻ,
- Karolina Żebrowska – kl. IV PZ,
- Mateusz Detmer – kl. IV PI,
- Klaudia Pawłowska – kl. III K,
- Oskar Chojnicki – kl. III TLE,
- Amelia Sikora – kl. III TI,
- Dominiki Ostrowski – kl. II TPM.
Opiekunami SU są nauczyciele: Małgorzata Spisz, Ewa Grabowska oraz Jarosław Sokołowski.

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl

Rada Rodziców. Numer rachunku bankowego: 88 9542 0008 2001 0002 1887 0001