Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
Koronawirus
informacje i zalecenia więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

Witamy na naszej stronieINFOLINIA dla młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów
Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w ZST Lipno
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2021 roku. ...więcej

Dobry start - 300 dla ucznia.

Zarządzenie Dyrektora ZST w Lipnie nr 5
dotyczące wprowadzenia wewnątrzszkolnej procedury bezpieczeństwa mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników ZST w Lipnie obowiązujące od 1 września 2021 roku. ...więcej
Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody kształcenia w Technikum ZST Lipno

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
– informacje dla szkół i placówek... więcej

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
od poniedziałku 31 maja szkoła będzie funkcjonowała w trybie stacjonarnym, tzn. wszyscy uczniowie wracają do szkoły na zasadach obowiązujących sprzed Pandemii... więcej

Drogi ÓSMOKLASISTO rekrutacja odbywa się elektronicznie pod adresem: Link do logowania

Zarządzenie Dyrektora nr 84
Od 17 do 28 maja 2021 roku w ZST następuje zmiana trybu nauczania na tryb hybrydowy, czyli częściowo nauki stacjonarnej i częściowo zdalnej. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z planem lekcji według harmonogramu uwzględniającego zmianowość stacjonarnie / zdalnie... więcej

Plan pracy szkoły
Organizacja pracy szkoły maj- czerwiec 2021 roku... więcej

Zarządzenie Dyrektora nr 83
Od dnia 10 do 14 maja 2021 roku w klasach Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w odniesieniu do uczniów przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacji w zawodzie i egzaminu zawodowgo w sesji czerwiec- lipiec 2021 kontynuuje się naukę na dotychczasowych warunkach opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia... więcej

Konkurs dla uczniów ZST w Lipnie
Wygrywaj nagrody za QR KODY... więcej


230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Na 100 % ZST Lipno


Pożegnanie Maturzystów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie 2021Samorząd Szkolny żegna Maturzystów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie 2021Akcja Rekrutacja 2021
Regulamin akcji promocyjnej ZST w Lipnie... więcej
Link do formularza

Zarządzenie Dyrektora nr 79
w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, EPKwZ i EZ na terenie ZST w Lipnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19... więcej
Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 79... więcej
Załącznik nr 1A - harmonogram wejść i wyjść do ZST w czasie egzaminów maturalnych... więcej

Zarządzenie Dyrektora nr 78
Od dnia 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonaranych dla ZST w Lipnie. W klasach Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w odniesieniu do uczniów przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji czerwiec- lipiec 2021 kontynuuje się naukę na dotychczasowych warunkach opisanych w zarządzeniu dyrektora nr 76/2020/2021. więcej

Harmonogram odbioru świadectw i dokumentacji
dla uczniów klas IV technikum

w formie stacjonarnej 19-25 kwietnia... więcej

Egzamin maturalny 2021
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
w 2021 roku egzaminu maturalnego... więcej
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 roku ... więcej
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym ... więcej


Konsultacje "Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia"
Konsultacje to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej... więcej

Zarządzenie Dyrektora nr 76
Od dnia 19 do 25 kwietnia 2021 roku przedłuża się częściowe zawieszenie zajęć stacjonaranych dla ZST w Lipnie. W klasach Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w odniesieniu do uczniów przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji czerwiec- lipiec 2021 przywraca się częściowe prowadzenie zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w formie stacjonarnej w wybranych dniach tygodnia w wymierze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo... więcej
Harmonogram zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu
w formie stacjonarnej 19-25 kwietnia... więcej

OFERTA ZST DLA UCZNIÓW

Zarządzenie Dyrektora nr 74
Od dnia 12 do 18 kwietnia 2021 roku przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych z zakresu praktycznej nauki zawodu organizowanych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w ZST w Lipnie. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej zgodnie z planem lekcji... więcej

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Drodzy Państwo, Uczniowie oraz Rodzice!
Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam w tym czasie wzajemnej życzliwości, abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i zdrowiu. Niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. WESOŁYCH ŚWIĄT!
Życzenia wielkanocne składa:
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne ZST w Lipnie.KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
W związku z ukazaniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się:
§2 Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 71/2020/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia  nie mają organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców.  Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Powyższe regulacje wchodzą w  życie z dniem 29 marca br. Proszę wychowawców klas o poinformowanie uczniów oraz rodziców o wprowadzonych zmianach.
p.o. Dyrektora Szkoły Iwona Kępińska

Zarządzenie Dyrektora nr 71
Od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych z zakresu praktycznej nauki zawodu organizowanych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w ZST w Lipnie. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej zgodnie z planem lekcji... więcej

Zarządzenie Dyrektora nr 70
Od dnia 25 do 26 marca 2021 roku zawiesza się prowadzenie zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu w formie stacjonarnej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Wszystkie zajęcia w/w terminie będą prowadzone w formie zdalnej zgodnie z planem lekcji... więcej

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online w dniu 23 marca 2021r.
Porządek dnia:
16:00-17:00 - spotkania wychowawców klas z rodzicami on-line przez Classroom – Google Meet lub inny komunikator.
17:00-18:00 - konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym z wykorzystaniem służbowych adresów e-mailowych lub e-dziennika.
Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów oraz zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z wynikami próbnych egzaminów maturalnych.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021
22 marca 2001r. odbędzie się w naszej szkole Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców do włączenia się w akcję... więcej
REGULAMIN KONKURSU „Szkoła Przyszłości 2050”... zobacz

Konkurs dla szkół EKO-czynni
EKO-ART to konkurs dla uczniów, który polega na stworzeniu plakatu, w oryginalny sposób przedstawiającego wybrany problem ekologiczny współczesnego świata. Najlepsze prace zostaną wypromowane w przestrzeni publicznej największych polskich miast, a na ich autorów czekają nagrody.
Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie... zobacz
Prace należy dostarczać bezpośrednio do Katarzyny Insadowskiej lub Małgorzaty Spisz
do końca maja 2021 roku.


Trening uczenia się
Harmonogram spotkań dla uczniów klas maturalnych od 15 do 31 marca 2021... więcej
Trening uczenia się dla maturzystów- włam się do mózgu... zobacz plakat

1 MARCA NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na 7 członkach Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W bieżącym roku obchodzimy 70 rocznicę zamordowania dowództwa WiN. Święto to obchodzone jest w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu
Nazywani są także żołnierzami drugiej konspiracji, za wierność ojczyźnie zapłacili cenę najwyższą – cenę swojego życia. Ci, którzy przeżyli, musieli żyć przez kolejne lata z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – bandytów i faszystów.
Cześć i chwała bohaterom!
Przygotowali: Elżbieta Drzewiecka, Małgorzata Józefkowicz, Roman KowalskiWytyczne CKE dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego więcej

Harmonogram wejść do szkoły
Harmonogram wejść do ZST i korzystania z szatni w czasie próbnych egzaminów maturalnych w dniach 3-5 marca 2021 roku. więcej

Sukcesy uczniów ZST w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”
Niezmiernie miło nam poinformować, iż najlepsi uczniowie spośród wszystkich biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG” zostali wyróżnieni dyplomami. Szkoła dodatkowo otrzymała nagrodę książkową.
Wyróżnieni uczniowie to:
- Gut Oliwier (dyplom za bardzo dobry wynik),
- Grzywaczewski Kamil,
- Ciemieniecki Szymon (dyplom za bardzo dobry wynik),
- Kałmin Amelia,
- Parzniewska Natalia,
- Sikora Amelia,
- Grudziński Piotr,
- Świerczyński Krystian.
Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała p. Anna Rudzka - nauczyciel historii w ZST. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ideą konkursu jest:
- szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym);
- propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych;
- aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.


Ergonomia pracy przy komputerze
Właściwa pozycja ciała w czasie pracy przy komputerze zwiększa nie tylko komfort pracy, ale w dłuższym okresie zapobiega licznym dolegliwościom, wśród, których najczęstsze to schorzenia układu mięśniowo – szkieletowego i wzroku.Komunikat Dyrektora ZST w Lipnie
Dyrektor Szkoły zawiadamia, że zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Oznacza to, że od 15 lutego do 28 lutego br. zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie odbywać się będą na dotychczasowych zasadach.

Dzień Bezpiecznego Internetu
We wtorek, 9 lutego, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata... więcej


Konsultacje
Harmonogram konsultacji z obowiązkowych przedmiotów maturalnych dla uczniów klas IV technikum... zobacz


Komunikat Dyrektora ZST w Lipnie
Dyrektor Szkoły zawiadamia, że zgodnie z informacją  Ministerstwa Edukacji i Nauki  przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Oznacza to, że od 1 lutego do 14 lutego br. zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie odbywać się będą na dotychczasowych zasadach. Zmiana dotyczy  tylko  miejsca prowadzenia zajęć - nauczyciele prowadzą zajęcia  zdalnie z miejsca pracy... więcej


Zarządzenie Dyrektora nr 52
Zarządzenie Dyrektora ZST w Lipnie nr 52/2020/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć stacjonarnych. Od dnia 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie... więcej
Załącznik nr 1 - prowadzenie zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.
Załącznik nr 2 - terminarz sesji egzaminacyjnej zdalnej dla słuchaczy LO dla Dorosłych.


Egzaminy zawodowe
Wytyczne sanitarne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 roku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie... więcej
Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
sesja /styczeń - luty/ 2021 r. więcej


Komunikat dla tegorocznych maturzystów
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będą obowiązywały następujące ustalenia dotyczące egzaminu maturalnego w maju 2021 roku... więcej

Harmonogram uzupełniania dokumentacji przez tegorocznych maturzystów... więcej

Formuła arkuszy egzaminacyjnych w roku 2021. Egzamin maturalny przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej... więcej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janusza Kalinowskiego - byłego Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Wojciecha w Kikole w dniu 4 stycznia 2021 roku o godz. 11:00. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Po mszy św. nastąpi odprowadzenie ciała na cmentarz parafialny.

Życzenia na Boże Narodzenie
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych życzy Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom oraz ich Rodzicom, aby te wyjątkowe dni były spokojne, pogodne oraz wolne od wszelkich trosk… więcej


Zmiany w organizacji pracy szkoły
Dyrektor szkoły wprowadza w dniach 21 -22 grudnia 2020 roku następujące zmiany w organizacji pracy szkoły:
1) W dniach 21 – 22 grudnia 2020 roku zajęcia praktyczne oraz konsultacje dla maturzystów zaplanowane do realizacji w trybie stacjonarnym odbywać się będą zdalnie.
2) Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub uczniowie , którzy nie mają możliwości realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będę realizować te zajęcia w szkole stacjonarnie lub zdalnie zgodnie z planem zajęć.
3) W dniu 22 grudnia 2020 roku zajęcia lekcyjne będą skrócone i będą odbywać się według załączonego harmonogramu... więcej
4) W dniu 22 grudnia 2020 roku o godzinie 13:00 odbędzie się rada klasyfikacyjna dla klas IV technikum.
Wychowawcy klas informują rodziców i uczniów o wprowadzonych zmianach w organizacji pracy szkoły.


Zarządzenie Dyrektora nr 40
Zarządzenie Dyrektora ZST w Lipnie nr 40/2020/2021 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć stacjonarnych. Od dnia 30 listopada do 3 stycznia 2020 roku przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie... więcej
Załącznik nr 1 - harmonogram zajęć praktycznych
Załącznik nr 2 - kalendarz pracy obowiązujący od 30-XI-2020


Konsultacje
Konsultacje dla uczniów klas maturalnych z uwzględnieniem podziału na zdalne i stacjonarne oraz z zaznaczonymi terminami konsultacji z obowiązkowych przedmiotów maturalnych w poszczególnych klasach.
Klasa IV TEI
Klasa IV TML
Klasa IV TSE
Klasa IV TŻ

Zarządzenie Dyrektora nr 35
Zarządzenie Dyrektora ZST w Lipnie nr 35/2020/2021 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć stacjonarnych. Od dnia 9 do 29 listopada 2020 roku przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla Zespołu Szkół Technicznych, położonego w Powiecie Lipnowskim na terenie znajdującym się w obszarze czerwonym… więcej

Komunikat Dyrektora ZST w Lipnie
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online.
Porządek dnia:
16:00-17:00 - spotkania wychowawców klas z rodzicami on-line przez Classroom – Google Meet lub inny komunikator.
17:00-18:00 - konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym z wykorzystaniem służbowych adresów e-mailowych lub e-dziennika.
Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów. Nowa formuła spotkań podyktowana jest sytuacją epidemiczną w kraju.

Regulamin organizacji pracy w systemie zdalnym
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2020/2021 Dyrektora ZST w Lipnie z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny... więcej

Zarządzenie Dyrektora nr 32
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Sszkół Technicznych w Lipnie nr 32/2020/2021 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany nauczania na tryb zdalny... więcej

Zarządzenie Dyrektora nr 31
Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy od 20 października 2020 roku... więcej

Harmonogram zajęć w trybie hybrydowym 20-23 X 2020
Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora ZST w Lipnie nr 31/2020/2021 - Harmonogram zajęć w trybie hybrydowym... więcej

Komunikat Dyrektora ZST w Lipnie
Dodatkowe dni wolne od zając dydaktyczno- wychowawczych w dniach 15/czwartek/, 16/piątek/, 19/poniedziałek/ października 2020 roku.


Zarządzenie Dyrektora nr 18
Zarządzenie w sprawie wznowienia nauki w trybie stacjonarnym dla uczniów klasy 1 TLE od 5 października 2020... więcej


Zarządzenie Dyrektora nr 14
Od 25 września 2020 roku do 2 października 2020 roku szkoła przechodzi na hybrydowy tryb nauki. 30 uczniów klasy 1 TLE będzie brało udział w zajęciach w formie zdalnej. Zajęcia prowadzone są zgodnie z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych... więcej


Informacja Dyrektora dotycząca ubezpieczenia grupowego NNW uczniów
W związku ze stanowiskiem MEN dyrektor szkoły informuje, że przepisy ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora ani Rady Rodziców do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. więcej


Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie obowiązujące od 1 września 2020 na terenie szkoły.


Zarządzenie Dyrektora ZST w Lipnie z dnia 31 sierpnia 2020 dot. wprowadzenia wewnętrznej procedury bezpieczeństwa mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników ZST w Lipnie.


Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w ZST w Lipnie
KOMUNIKAT Dyrektora ZST w Lipnie w sprawie organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r.


Pogrzeb śp. Tomasza Szymańskiego odbędzie się w Bazylice Katedralnej
we Włocławku 17 sierpnia 2020 o godz. 13:30


ZŁA DECYZJA ODBIERA ŻYCIE
to akcja profilaktyczna skierowana głównie do kierujących pojazdami.KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
Uprzejmie informuję, że w dniach 8, 9, 10 i 12 czerwca 2020r. w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie nie będą realizowane zajęcia dydaktyczno- wychowawcze.
Są to dni wolne od zajęć dla uczniów naszej szkoły.

Zarządzenie nr 56/2019/2020 w sprawie wprowadzenie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie ZST w Lipnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie ZST w Lipnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Uwaga absolwenci szkół podstawowych!!!
Oferta ZST w Lipnie na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie dyrektora ZST w Lipnie
z dnia 24 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 więcej.
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie

Szanowni Państwo
Z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów w ZST w Lipnie. Wszelkie pilne sprawy można załatwiać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz listowej więcej.


Zdalne zajęcia na platformie Classroom:

Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać konto na GMAIL - zakładanie konta - pomoc
Zdalne zajęcia na platformie Classroom dla ucznia - instrukcja
Zdalne zajęcia na platformie Classroom dla nauczyciela - instrukcja
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - komunikat MEN


Ogłoszenie:
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br.
w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie nie będą prowadzone zajęcia
dydaktyczno- wychowawcze. więcej
Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej
dla szkół i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich
przypadkami zachorować na koronawirusa

Drodzy uczniowie i Rodzice przestrzegajmy podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

w szkole, w każdej toalecie zamieszczona jest instrukcja dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

Drodzy Rodzice, nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;

Drogi Uczniu i Rodzicu, jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

Drogi Rodzicu, jeśli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych.

tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).Spotkanie śródroczne z rodzicami
24-I-2020 /piątek/ o godz. 16:00 spotkanie ogólne z rodzicami uczniów ZST w sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - specjalista ds. kadr w ZST Lipno
Klauzula informacyjna ZST
Kwestionariusz osobowy ZST
Zgoda na przetwarzanie danych ZST


10 grudnia br. - Dzień Otwarty dla Rodziców i Pracodawców
Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagog i Psycholog szkolny
są do dyspozycji Rodziców i Pracodawców w godz. 16-17. Serdecznie zapraszamy.

Dzień 9 października 2019 - jest Dniem Galowym w ZST.
W tym dniu odbędzie się także apel szkolny.
Uczniów i nauczycieli obowiązuje strój galowy.


8 października 2019 roku - Dzień Otwarty dla Rodziców
Nauczyciele uczący, wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny są do dyspozycji Rodziców
w godz. 16- 17. Serdecznie zapraszamy.

Oświadczenie w sprawie ubezpieczenia uczniów z szkole


Dyrektor ZST w Lipnie uprzejmie informuje, iż w dniu 30 maja br. o godz. 15:30 odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów ZST, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej.

Rekrutacja Ważne!
Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko jeden raz!
Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Ci prawidłową rejestrację!

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników,
przycisk z lewej strony – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią SP.
przycisk po prawej stronie, jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną
Rekrutacja- zaloguj się...

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie zawiadamia,
że z dniem 29 kwietnia 2019 wznowione zostają zajęcia dydaktyczno- wychowawcze
w szkole. Z poważaniem, mgr inż. Ewa Juszczyk - Dyrektor ZST w Lipnie.


KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
Uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczętym w dniu 08 kwietnia 2019 r. o godz. 8:00 strajkiem nauczycieli, zajęcia dydaktyczne nie są realizowane w szkole do odwołania.
Szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.
O dalszym przebiegu wydarzeń będę informować na bieżąco.
Z poważaniem, mgr inż. Ewa Juszczyk - Dyrektor ZST w Lipnie.

IX Powiatowe Targi Edukacyjne - prezentacja ZST Lipno.


IX Powiatowe Targi Edukacyjne - prezentacja LO Lipno.
Wigilia 2018 w ZST Lipno
Wicemarszałek Sejmu RP dr Stanisław Tyszka pozdrawia uczniów ZST w Lipnie.


Akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę


II Powiatowy Bieg Niepodległości w ZST Lipno.


Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w ZST Lipno.
Zakończenie roku szkolnego w ZST Lipno.


III Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości PEWNE JAK W BANKUPrzemówienia na pożegnaniu maturzystów w ZST Lipno.
Wracajcie do tych chwil... gdy będzie źle... bo każdy człowiek dąży własnymi drogami...

Pożegnanie maturzystów w ZST Lipno /27-IV-2018/
Zobacz jak śpiewali i wspominali...

Wspomnienia maturzystów o ZST w Lipnie.
Przeżyć to jeszcze raz...


VIII Powiatowe Targi Edukacyjne 2018. Część oficjalna - powitanie gości.


VIII Powiatowe Targi Edukacyjne 2018 - Powiatu Lipnowskiego.
Uczniowie i nauczyciele zachęcają gimnazjalistów
do wyboru Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /cz.1./


VIII Powiatowe Targi Edukacyjne 2018 - Powiatu Lipnowskiego.
Uczniowie i nauczyciele tańczyli zachęcając gimnazjalistów
do wyboru Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /cz.2./


Powiatowy Konkurs Stołów Wielkanocnych w ZST Lipno /cz.2/


Głosuj na drużynę Always Women - ZST Lipno
Link do stronyJubileuszowy XX Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Lipnowskiego i Dyrektora ZST


Kobiety Wysokich Lotów w ZST Lipno /7-III-2018/
Kobiety Wysokich Lotów w ZST Lipno cz.2
Lech Dyblik - aktor, pieśniarz w ZST Lipno


"Poloneza czas zacząc" Studniówka 2018 w ZST Lipno /cz.2/


Studniówka 2018 w ZST Lipno /cz.1/


WOŚP w ZST Lipno


Wigilia w ZST LipnoAndrzejki 2017 w ZST Lipno


Fragment Szlaku Piastów


Akademia z okazji Święta Niepodległości w ZST Lipno


Otwarcie boisk wielofunkcyjnych w ZST Lipno


Dzień Edukacji Narodowej 2017 w ZST Lipno
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2017 w Lipnie - część artystyczna

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl

Rada Rodziców. Numer rachunku bankowego: 88 9542 0008 2001 0002 1887 0001