Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
Koronawirus
informacje i zalecenia więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

Egzaminy maturalneEgzaminy maturalne

Wytyczne CKE dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego więcej

Harmonogram wejść do szkoły
Harmonogram wejść do ZST i korzystania z szatni w czasie próbnych egzaminów maturalnych w dniach 3-5 marca 2021 roku. więcej

Konsultacje
Harmonogram konsultacji z obowiązkowych przedmiotów maturalnych dla uczniów klas IV technikum... zobacz

Komunikat dla tegorocznych maturzystów ...więcej

Załącznik nr 2
Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020-2021
Egzamin maturalny z języka polskiego ...więcej

Egzaminy maturalne ...więcej

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu materalnego w Formule 2021 obowiązująca w roku szkolnym 2020-2021 ...więcej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku. ...więcej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020-2021 ...więcej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021 ...więcej

Przygotowała: mgr Anna Szajerska - wicedyrektor

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl