Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
mLegitymacja szkolna
Regulamin udostępniania mLegitymacji szkolnej ...więcej
Wniosek ...pobierz

Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
w dniu 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W imieniu organizatorów obchodów tego dnia w ZST w Lipnie uprzejmie przypominam Państwu Wychowawcom, że każdy uczeń, który w piątek - 1 kwietnia - zaakcentuje obchody tego dnia w szkole przez założenie niebieskiego ubrania lub elementu ubrania, otrzyma 5 punktów dodatnich ze sprawowania.
Elżbieta Drzewiecka.

Koronawirus
szczepienia i ważne informacje... więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

Egzaminy maturalne

Próbna matura
Harmonogram próbnych egzaminów maturalnych
w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ...więcej

Uwaga maturzyści
Komunikat dla tegorocznych maturzystów ...więcej

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 ...więcej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku ...więcej

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów
i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku ...więcej

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 ...więcej

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych,
programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022 ...więcej

Przygotowała: mgr Anna Szajerska - wicedyrektor

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl