Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
Koronawirus
informacje i zalecenia więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA ZST Lipno


W grudniu 2020 r. szkolna biblioteka Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe w ramach:

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który został uchwalony przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. Ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce. Program zakłada finansowe wsparcie na uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Nasza szkoła otrzymała Grant o wartości 15.000.00 złotych.

Po rozpoznaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów, zakupiliśmy 638 książek. W tym 188 książek, to lektury szkolne, co stanowi 29% całego zbioru. Prezentujemy je w wirtualnej książce ,,Lektury szkolne" i zapraszamy do obejrzenia w poniższym linku:
Lektury szkolne.

W drugim tomie znajdują się serie wydawnicze. serie wydawnicze.

Biblioteka czynna jest każdego dnia. Pracujemy przestrzegając obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zapraszamy do wypożyczania książek.
Również można zamówić książki pisząc na adres: zstlipno.mariusz.stark@gmail.com

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl

Rada Rodziców. Numer rachunku bankowego: 88 9542 0008 2001 0002 1887 0001