Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
mLegitymacja szkolna
Regulamin udostępniania mLegitymacji szkolnej ...więcej
Wniosek ...pobierz

Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
w dniu 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W imieniu organizatorów obchodów tego dnia w ZST w Lipnie uprzejmie przypominam Państwu Wychowawcom, że każdy uczeń, który w piątek - 1 kwietnia - zaakcentuje obchody tego dnia w szkole przez założenie niebieskiego ubrania lub elementu ubrania, otrzyma 5 punktów dodatnich ze sprawowania.
Elżbieta Drzewiecka.

Koronawirus
szczepienia i ważne informacje... więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA ZST Lipno


Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej
Międzynarodowy Tydzień E-książki (Read an E-Book Week) został zainicjowany w 2004 roku przez Ritę Toews i od tego czasu obchodzony jest każdego roku na początku marca. Święto ma na celu promocję i popularyzację e-czytania ...więcej

Książki
Wciąż jednak wielu autorów próbuje przedstawiać historie o pięknej szczęśliwej miłości, o wielkich nieszczęśliwych uczuciach, o tęsknocie za miłością. Za nami święto zakochanych. Z tej okazji proponuję Wam kilka książek ...więcej

Bookcrossing
Bookcrossing opiera się na założeniu, że książki należy rozpowszechniać. Mają one podróżować po świecie, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej wędrówce ważne jest to, że są czytane przez wielu ludzi ...więcej

#jestnaswiecej
Uczniowie klas II OKS i II TEI wzięli udział w Kampanii #jestnaswiecej – fundacji Orange i zgłębili tematykę hejtu w sieci. Poznali też sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Hejt to obrażanie, znieważanie innych w Internecie. Wyrażany poprzez tekst, grafikę i filmy.
W ramach kampanii #jestnaswiecej powstał symbol, za pomocą którego można pokazać poza siecią swój sprzeciw wobec hejtu. Jest to ta pomarańczowa sznurówka.
To bardzo ważne, aby stawić opór hejtowi. Aby hejterzy dostrzegli, że tak naprawdę stanowią mniejszość, nie stoi za nimi taka siła, jak za osobami, które chcą sieci wolnej od obraźliwych i krzywdzących treści.


Zróbmy szum wokół wody
Polska Akcja Humanitarna to organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Akcja Światowy Dzień Wody z PAH w roku 2021 odbywała się pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”.
Najważniejszym celem akcji jest zaznajomienie jak największej liczby osób z tematem dostępu do wody jako globalnego wyzwania. Akcja nie koncentruje się na ekologicznym czy typowo biologicznym aspekcie wody. Jej twórcom zależy na zwróceniu uwagi na globalny aspekt tego tematu i ukazanie sieci powiązań, których jesteśmy częścią jako konsumenci.
Aby już teraz nieco wzbogacić swoją wiedzę z zakresu oszczędzania wody-obejrzyj animację: „Oszczędzanie wody to za mało”.


Narodowe Czytanie to największa akcja promująca czytelnictwo w Polsce
Podczas dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać ,,Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. W dramacie autorka krytykuje obłudę, hipokryzję oraz fałszywą moralność, przekazując czytelnikowi uniwersalne przesłanie, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.
Prapremiera tego utworu odbyła się w 1906 roku w Krakowie. Od tego czasu pojęcie "dulszczyzna" na stałe weszło do języka potocznego, a dramat cieszy się niesłabnącym powodzeniem.


W grudniu 2020 r. szkolna biblioteka Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe w ramach:

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który został uchwalony przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. Ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce. Program zakłada finansowe wsparcie na uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Nasza szkoła otrzymała Grant o wartości 15.000.00 złotych.

Po rozpoznaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów, zakupiliśmy 638 książek. W tym 188 książek, to lektury szkolne, co stanowi 29% całego zbioru. Prezentujemy je w wirtualnej książce ,,Lektury szkolne" i zapraszamy do obejrzenia w poniższym linku:
Lektury szkolne.

W drugim tomie znajdują się serie wydawnicze. serie wydawnicze.

Biblioteka czynna jest każdego dnia. Pracujemy przestrzegając obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zapraszamy do wypożyczania książek.
Również można zamówić książki pisząc na adres: zstlipno.mariusz.stark@gmail.com

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl

Rada Rodziców. Numer rachunku bankowego: 88 9542 0008 2001 0002 1887 0001